Aprovada per l’Ajuntament la moció de la FAV Castelldefels contra la pobresa energètica

Amb l’objectiu de frenar els talls de subministraments de la llum, l’aigua i el gas a les famílies que no poden pagar les factures per a problemes econòmics, la FAVCastelldefels ha aconseguit que l’Ajuntament aprovés  una “moció” per unanimitat en el darrer ple del propassat 24 d’abril.

El compromís aprovat és una adaptació a “la baixa” del model que la CONFAVC va enviar a les seves entitats sòcies per a forçar que les administracions locals aturin els casos de pobresa energètica que ja afecta el 17% de la població de l’Estat i que el 2012 va causar més de 7.000 morts prematures.

Entre els punts claus aconseguits cal destacar l’article que dóna  poder de negociació de l’Ajuntament davant de les companyies energètiques per a trobar posibles solucions davant dels impagaments.  A més els acords aconseguits de la moció seran supervisats per entitats socials com les AV i la PAH del municipi.

Un altre punt rellevant és el fet que la moció sol·licita a la Generalitat a tirar endavant una nova legislació que garanteixi els mínims serveis necessaris per una vida digna del veïnat – impedint la suspensió dels  subministraments – i demana que aquest nou marc legal condoni el deute, aquest darrer, un pas important. (Text moció)