Què és una federació d’associacions veïnals?

La FAVBaix és una organització de segon grau, és a dir, una associació d’entitats del moviment veïnal a escala comarcal. El fet que una associació veïnal es federi permet compartir i assolir col·lectivament, també a altres entitats veïnals de la comarca, diferents recursos i objectius comuns que d’una manera individual li seria molt difícil d’assolir.