Com treballem

La Federació (Estatuts en pdf) compta amb una Junta Directiva, escollida anualment per l’Assemblea, que es reuneix periòdicament per a  gestionar el dia a dia de la FAVBaix. Ara bé, l’òrgan  amb més importància és l’assemblea anual en la que es convoquen totes les entitats sòcies per a debatre i decidir el full de ruta del moviment veïnal de la comarca.

nova junta2014

 

La FAVBaix treballa  a partir de 4 eixos bàsics

1) Àrea de territori i sostenibilitat

Impulsa actuacions per vetllar per la qualitat de vida dels territoris atenent de manera transversal als aspectes bàsics de la vida quotidiana, com ara l’atenció socio-sanitària educativa i la mobilitat, la cohesió social, el medi ambient i l’habitatge.

2) Àrea de projectes i programes
Des d’aquesta àrea, la Federació treballa per impulsar accions i activitats concretes als nostres barris  amb la finalitat de sensibilitzar en temes que ens preocupen com la salut del veïnat, els problemes educatius, la violència de gènere, entre molts altres temes desplegats a partir de projectes.

3) Àrea de comunicació
Actualment vivim immersos en els canvis revolucionaris entorn de les tecnologies de la informació i les xarxes socials. I davant d’aquest context la Federació està fent l’esforç per a reforçar la comunicació i arribar millor a tots els nostres interlocutors, des del barri fins a altres entitats i moviments socials, a les administracions públiques, etc.

4) Àrea d’economia social
La Federació Comarcal ha estat pionera en la posada en marxa dels serveis d’economia social que abasteixen les necessitats del veïnat des del valor de la solidaritat i la cooperació i no el lucre.