Els nostres projectes

Aula Actual

El Programa d’Aula Actual és un espai de relació, d’intercanvi i de reflexió que permet articular una xarxa intergeneracional de persones que busca el creixement personal de cada individu. Treballa activitats adreçades a:

a) La dinamització de la gent gran
b) La  millora de la qualitat de vida
c) La dotació de serveis per la inserció laboral dels joves en atur
d) El suport al treball de les institucions educatives
e) La promoció d’activitats per a l’atenció a les famílies
f) La proximitat de recursos per a l’educació dels infants i joves

A més a més, el programa d’Aula Actual compta amb l’Aula Actual Virtual, un campus on- line per a la formació personal i l’intercanvi d’experiències i materials divulgatius dels participants de les activitats d’Aula Actual. (vegeu http://www.aula-actual.cat)