L’economia social als barris

La Federació Comarcal ha estat pionera a la posada en marxa dels serveis d’economia social de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, (CONFAVC). Des d’aquesta àrea, treballem per aconseguir una major fidelització dels associats als serveis que oferim per recollir i donar respostes a les noves necessitats dels barris.

Podem dir que amb el temps hem teixit una xarxa d’empreses socials pròpies que parteixen de l’essència de l’economia social: la capacitat de satisfer de manera organitzada les necessitats que sorgeixen als nostres barris partint de la solidaritat i l’ajuda mútua veïnal, i l’impuls de projectes alternatius.

Quins objectius busquem?

Volem avançar cap a una comarca més justa, que es caracteritzi, pel que fa a la distribució del béns i serveis, per la primacia de les persones sobre el capital, mitjançant l’associació voluntària i oberta dels seus associats i el seu control democràtic i participatiu.

Què fem?

Gestió Veïnal és una cooperativa de persones consumidores i usuàries dedica a la gestió, assessorament i seguiment de les comunitats de propietaris.

La mutualitat Sinera treballa per la tramitació, organització i assistència jurídica de l’enterrament dels seus associats. Recentment ha incorporat el servei de Sinera Dependència adreçat a l’assistència de les persones en situació de dependència.

També comptem amb la cooperativa Habitatges Veïnals, a través de la qual construïm habitatge de protecció oficial social a diferents punts del territori amb la complicitat
de les AV.

A través de la Fundació CONFAVC despleguem formació i projectes a les entitats veïnals i del Tercer Sector que ens ho demanen. La Fundació s’ha convertit en un gestor formatiu obert a tothom, amb una experiència reconeguda en la gestió i dinamització associativa,
i la participació ciutadana.

A més, aquesta xarxa l’hem anat enriquint amb altres empreses d’economia social, per exemple a partir de la col·laboració d’Atlantis, un model assegurador inspirat en els principis mutualistes i cooperatius.