Prou desnonaments als barris

Fem realitat la Iniciativa Legislativa Popular per a la dació en pagament

La situació d’atur, que afecta a un de cada quatre veïns i veïnes, ha expulsat a moltes famílies de la llar al no poder afrontar el deute hipotecari o no poder pagar el lloguer. Davant d’aquesta dramàtica situació, les AV ens hem adherit a la campanya que han promogut altres entitats socials – com la mateixa Confederació d’AV de Catalunya, CONFAVC – per a recollir les 500 mil signatures perquè entri en el debat parlamentari la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en pagament retroactiva i el lloguer social. (més informació: www.quenotehipotequenlavida.com)