L’AV Roses LLobregat ha recollit més de 3.000 instàncies contra l’alça de l’IBI a Sant Feliu

L’entitat veïnal de Sant Feliu  Roses Llobregat ha aconseguit l’adhesió de 3.000 instàncies signades pel veïnat del municipi contra l’alça desmesurada de l’IBI.
Les AV del municipi porten denunciant els increments anuals d’aquest impost sobre els béns immobles des de l’any 2006, quan l’Ajuntament va anunciar un revalorització cadastral  amb un increment mitjà del 144% repartit en 10 anys. Aquestes alces desmesurades van causar un gran malestar veïnal.
Les AV, organitzades a través d la Comissió Ciutadana, en una erunió mantinguda el 16 d’abril, va proposar a l’Alcalde sis partides pressupostàries- del pressupost anual de 36 milions d’euros de l’Ajuntament- que podien ser retallades amb la finalitat d’aconseguir els 600.000 € necessaris per la congelació de la quota d’IBI pel 2013. Per més informació: AV Rosas Llobregat: rosasllobregat.blogspot.com.esavv.rosasllobregat@gmail.com